Byli jste účastníkem dopravní nehody?

Zastupujeme Vás, poškozené klienty, v procesu likvidace pojistné události z dopravních nehod. 

Přihlašujeme dodatečné nároky, o kterých často ani nevíte. 

Hlídáme za Vás zákonem stanovené lhůty a nedovolíme zbytečným průtahům ze strany pojišťovny. 

Staráme se o to, aby Vám bylo vyplaceno pojistné plnění v maximální možné výši!

Nenechávejte své peníze pojišťovně!

Napište nám!


  • Nezávazně probereme Vaší pojistnou událost 
  • Zvážíme další kroky a možné dodatečné nároky 
  • Poradíme jak dál s již vyplaceným kráceným pojistným plněním.